Prisma Utveckling

Start Produkter & Tjänster Referenser Kontakt

Uppåt

 


Snabbsupport

Leverantörer och partners

Xenophon

De Lage Landen - Partners in Finance

 

Serverlösningar för Ridskolor

Servrar som Prisma Utveckling levererar är Dell servar väl avpassade för en ridskolas behov.
Utan att göra avkall på prestanda, säkerhet, service och support har vi paketerat en lösning som passar för er.

 

Flexibilitet och tillgänglighet

Med vår server och konfiguration får ni en server som medger distansarbete. Vi anser det viktigt i ridskolor där ofta ideella krafter hjälper till i verksamheten. Med vår lösning kan man enkelt styra behörigheten och administrera vilka som skall kunna distansarbeta från hemmet, arbetet osv. Perfekt för
 •  aktiva i tävlingssektioner som hemifrån kan lägga upp
   propositioner, besvara epost, registrera anmälningar
   direkt i t.ex. Equipe.
   Med vår server kan ni sluta att flytta databaser och
   problem med program som inte är uppdaterade blir ett
   minne blott.
   
 •  Kassörer och styrelse medlemmar
   
 •  Ungdomssektioner som kan få sin lilla del i servern
 

Support

Med lösningen ges också möjligheten att på distans ge er support på t.ex. Xenophon. Supporten ser vad ni gör och vice versa. Mycket effektivt och tidsbesparande att samverka vid supportfrågor.
Vid behov kan även IT-tekniker göra arbeten i er server utan att fysiskt vara på plats.

 

Samlade data

Flexibiliteten gör också att ni kan samla ridskolans data som filer, bilder, dokument m.m. på ett ställe.
 •  När de ideella krafterna slutar och nya kommer till
   finns allt data kvar i er server.
 •  Filerna är inte ute reser i någon annans dator där de
   kan försvinna vid diskhaverier, byte av jobbdator etc.
 •  Ni kommer att spara mycket tid på att slippa leta efter
   ert data ute bland medlemmarnas datorer och ni
   slipper, vid värsta scenariot, göra om allt arbete!

 

Säkerhet mot intrång

I servern finns brandväggsfunktioner som stoppar intrångsförsök från Internet samt virusskydd för servern samt önskat antal arbetsstationer.
Virusskyddet uppdateras automatiskt dagligen och sprids vidare till anslutna datorer.

 

Data säkerhet

För sömnens skull finns funktioner som skyddar ert data som filer, databaser, bilder m.m.
 •  Diskspegling gör att ni inte tappar något data om
   olyckan är framme vid t.ex. en disk krasch.
   Bytet av disken är snabbt och odramatiskt och ni kan
   direkt arbetat vidare utan att läsa tillbaka backuper
   etc.   
 •  För ytterligare datasäkerhet körs också i servern en
   automatisk säkerhetskopiering varje natt till band.
   Banden, som skall tas ur huset kommer till användning
   vid stöld eller annan större skada på er server.
   

Med dessa säkerheter skall ni inte förlora mer än 1 veckas arbete. Vill man ha ytterligare datasäkerhet går detta att konfigurera men kräver samtidigt mer arbete med bandbyten etc.

Handen på hjärtat, Hur har ni det mer er säkerhets-kopiering?
Vad händer vid inbrott, brand eller annan skadegörelse?

Vi har hittills inte besökt någon ridskola som har en bra rutin för säkerhetskopiering. Vissa har ingen alls!

Enda undantagen är våra serverkunder!


 

     


 

 
 

Support och service på hårdvara

Med alla servrar som levereras av Prisma ingår 3 års på platsen service där reservdelar och kostnader för servicetekniker ingår. Möjlighet finns oftast till förlängning ytterligare 2 år till en mycket låg kostnad.
Inställelse tiden är normalt nästa arbetsdag (vardagar) men kan ändras efter era behov upp till 4 timmars inställelsetid, dygnet runt, alla dagar i veckan.
 

 

Varför en server från Prisma Utveckling?
I Ridskolor finns ofta ideella krafter som hanterar datorer, nätverk mm. men dessa resurser har en benägenhet att komma och gå.
Med vår server

 •  slipper ni "Uppfinna hjulet en gång till". Grund konfigureringen är anpassad för de flesta ridskolors behov och
   anpassas vid leverans till er behov.
   
 •  När de datakunniga ideella krafterna försvinner, finns vi fortfarande kvar och kan vid behov stötta i er datoranvändning, nätverk,
   skrivarhantering, programinköp mm.
   
 •  Ni får en dokumenterad server och nätverks installation. Era egna krafter eller andra lokala konsulter kan ta över eller stötta er
   i ett väl fungerande system. Vår umbärlighet är viktigt vid våra leveranser.
   
 •  Vi har en förståelse och kunskap om er verksamhet vilket är viktigt vid rådgivning för nyinvesteringar och programinköp!
   Vi tycker idag att vi kan ridskolor vad det avser teknik och datorer. Hästdelen, den kan ni bättre själva!

 

Med en server från Prisma Utveckling kan ni känna er trygg!

För kontakt och mer information klicka härSenast ändrad: 11-01-31